Aktualności

Debata ewaluacyjna o bezpieczeństwie nad mazurskimi jeziorami

W Mikołajkach z inicjatywy policji, po raz drugi w tym roku odbyła się debata na temat bezpieczeństwa nad wodą. O spokojnym wypoczynku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rozmawiali przedstawiciele lokalnych władz ze służbami ratowniczymi oraz przedstawicielami ośrodków wczasowych i armatorów skupionych w obrębie mikołajskich jezior. Policjanci podsumowali miniony sezon letni.

W Mikołajkach z inicjatywy Policji, po raz drugi odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na wodzie.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sali Urzędu Miejskiego w Mikołajkach.

 

Tego dnia przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki pan Piotr Jakubowski, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Piszu, Węgorzewie, Giżycku,  Komisariatu Policji w Mikołajkach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku,  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku, Mazurskiego WOPR, OSP oraz przedstawiciele ośrodków wypoczynkowych skupionych wokół Mikołajek, debatowali o bezpieczeństwie nad wodą i wspólnych metodach dbania o nie.

 

Podczas debaty podinsp. Robert Wierciszewski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie przywitał zebranych gości.  Następnie głos zabrał insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadmieniając, iż jest to kolejna debata w tym roku. Pierwsza odbyła się przed rozpoczęciem sezonu letniego, ta miała miniony sezon podsumować. Dlatego też na spotkanie zaproszono Komendantów Powiatowych Policji z  Giżycka, Pisza i Węgorzewa, którzy współpracują w ramach Wojewódzkiej Koordynacji  Służb na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Podczas spotkania insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz  podinsp. Robert Wierciszewski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie wręczyli Akt Mianowania na wyższy stopień służbowy mrągowskiemu policjantowi. Z dniem 11 listopada 2016 roku dzielnicowy sierż. sztab. Krzysztof Kaczmarczyk otrzymał wyższy stopień służbowy, mianowicie młodszego aspiranta. Natomiast trzech policjantów z KPP w Mrągowie otrzymało listy gratulacyjne przekazane przez pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w podziękowaniu za pracę podczas zabezpieczenia szczytu NATO - sierż. sztab. Łukasz Chmieliński i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – sierż. sztab. Leszek Romanowski i sierż. sztab. Tomasz Wydra.

 

Następnie przechodząc do głównego tematu spotkania asp. sztab. Andrzej Jaźwiński, Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach zaprezentował działania mikołajskich policjantów  oraz realizowane przez nich działania na jeziorach wspólnie z innymi podmiotami takimi jak m.in.  WOPR, Straż Rybacka. Przedstawił także podsumowanie letniej pracy nad bezpieczeństwem na jeziorach: Tałty, Mikołajskie, części jeziora Śniardwy oraz części jeziora Bełdany, które są bezpośrednio nadzorowane przez policyjnych wodniaków.

kom. Rafał Kiśluk, p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie poinformował uczestników na temat nowego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Oznajmił, że za jej pomocą można nanosić na mapę zagrożenia, które bezpośrednio dotykają miejscowe społeczeństwo, jak i turystów. Zapewnił, że na pewno każda informacja będzie przez policjantów zweryfikowana.

mł. asp. Szymon Brzdąkiewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie omówił stan zabezpieczenia minionego sezonu turystycznego na akwenach całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Pan Krzysztof Wittbrodt dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego omówił ilość służb na rzece Krutynia realizowanych przez pracowników instytucji oraz we współpracy z Policją.

Pan Tadeusz Zdanowicz, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku  przedstawił informacje dotyczące pracy urzędu oraz spostrzeżeń z minionego sezonu na temat  ilości wodnych turystów odwiedzających Mazury. Zaznaczył, że najdotkliwsze przewinienia dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości na jeziorach i brak znajomości obowiązujących przepisów przez pływających na wodzie. Poinformował też o projekcie Ustawy o Żegludze Śródlądowej.

Natomiast pan Andrzej Żukowski, kierownik Zarządu Zlewni w Giżycku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie mówił na temat dużego ruchu na wodzie, dużej ilości nielegalnych budowli na terenach przywodnych oraz na temat zasadności wprowadzenia ograniczeń prędkości na jeziorach.

Natomiast pan Paweł Pietrusewicz z Gospodarstwa Rybackiego „Mikołajki” podniósł kwestię edukacji osób wypoczywających nad mazurskimi jeziorami. Na temat edukacji szczególnie poza sezonem letnim i bezpieczeństwa na lodzie powiedział również bryg. mgr inż. poż. Marek Dobrzycki  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Natomiast pan Juliusz Brant Prezes Ochotniczej  Straży Pożarnej  w Mikołajkach podniósł kwestię jednego systemu na Mazurach informującego o ilości jednostek służb na wodzie.  insp. Kazimierz Surowiec Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie przekazał informację na temat realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa w powiecie węgorzewskim. O edukacji szczególnie wśród młodych ludzi mówił także pan Paweł Stankowski z MOPR.

Dk/kw