Bezpiecznie na stoku - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Aktualności

Bezpiecznie na stoku

Trwająca zima spowodowała, że stoki narciarskie zapełniy się chętnymi na aktywny wypoczynek. Przypominamy przy tej okazji, że trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom nartostrady.

Policjanci przypominają, jak zadbać o bezpieczeństwo na stoku:

1. Uważaj na inne osoby. Zjeżdżaj tak, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa i nie spowodować żadnej szkody.

2. Dostosuj prędkość jazdy do swoich umiejętności, trasy, pogody i natężenia ruchu.

3. Podczas wyprzedzania zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.

4. Rozpoczynając jazdę sprawdź, czy możesz to uczynić bezpiecznie, nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych.

5. Unikaj zatrzymywania się na trasie zjazdu, w szczególności w miejscach zwężeń i ograniczonej widoczności. W razie upadku, jak najszybciej usuń się z toru jazdy.

6. Podchodź lub schodź tylko poboczem trasy.

7. W razie wypadku nie bądź obojętny, udziel pomocy poszkodowanemu i zadzwoń pod wybrany numer alarmowy:


Policja: 997

Pogotowie Ratunkowe: 999

Pogotowie Ratunkowe: 999

Europejski numer alarmowy: 112

9. W razie wypadku (jako uczestnik lub świadek) podaj swoje dane osobowe.


Przypominamy o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia.  Pamiętajmy też o odpowiednio dobranym sprzęcie, ubiorze.


Przypominamy !

Zgodnie z zapisami Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 roku obowiązuje zakaz uprawiania narciarstwa lub snowboardu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego. Ponadto, osoby do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku. Opiekunowie czy osoby sprawujące nadzór nad małoletnim do 16 roku życia, które dopuszczą do uprawiania przez niego narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlegają karze grzywny.