Mrągowskie Święto Policji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Aktualności

Mrągowskie Święto Policji

W Mrągowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Święto to jest szczególnie ważne dla funkcjonariuszy i pracowników policji. Uroczystość natomiast jest okazją do wręczenia funkcjonariuszom odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się o godz. 11.00 na sali widowiskowej miejscowego Centrum Kultury i Turystyki „Zodiak”. To tam wręczono nominacje i odznaczenia. W uroczystej zbiórce wzięli udział policjanci w mundurach galowych, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście, m.in. insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji z terenu działania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie oraz podległych jej jednostek. Wszystkich zebranych na uroczystości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie mł. insp. Andrzej Skol, który złożył życzenia i podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za ciężką pracę i codzienny trud.

Podkreślił, że wybór służby w Policji był świadomym wyborem niełatwej drogi, niosącej odpowiedzialność za życie innych, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Realizując codzienne obowiązki policjanci narażają się na niebezpieczeństwo, są świadkami ludzkich nieszczęść, odbiorcami negatywnych emocji. Za to wszystko serdecznie podziękował. Szczególnie za profesjonalizm, sumienność i skuteczność. Za ciężką pracę, wytrwałość i odpowiedzialność, czas spędzony na służbie niejednokrotnie kosztem rodziny, najbliższych.

Medal Za Długoletnią Służbę

Uroczysty apel był okazją do odczytania Postanowienia Pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP o nadaniu medali Za Długoletnią Służbę. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczona została pani Janina Łuba – pracownica Korpusu Służby Cywilnej KPP w Mrągowie. Pani Janina przepracowała w sumie 27 lat, w tym na rzecz Policji 23.

Odznaki „Zasłużony Policjant”

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką Zasłużony Policjant wyróżniony został 1 funkcjonariusz Policji. W tym świątecznym dniu Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” nadaną Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał: asp. szt. Marian Deptuła.

Medale i Odznaczenia wręczyli insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, pan Antoni Karaś Starosta Mrągowski oraz mł. insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie.

Akty mianowania

W Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie i jednostkach podległych, czyli Posterunku Policji w Pieckach i Komisariacie Policji w Mikołajkach na co dzień służbę pełni ponad 100 funkcjonariuszy. Pracę policjantów wspomaga 23 pracowników cywilnych.

Tego dnia, aż 38 funkcjonariuszy mrągowskiej komendy odebrało nominacje na wyższy stopień służbowy.

Dzisiaj w korpusie oficerów młodszych 4 policjantów awansuje na stopień nadkomisarza, 1 osoba awansuje na stopień komisarza.

W korpusie aspirantów 8 policjantów otrzymał mianowanie na stopień aspiranta sztabowego policji, 4 na stopień starszego aspiranta, 7 policjantów otrzymało stopień aspiranta, a 5 funkcjonariuszy młodszego aspiranta.

W korpusie podoficerów policji 4 policjantów otrzymało stopień sierżanta sztabowego policji, 3 policjantów starszego sierżanta policji. W korpusie szeregowych policji 2 policjantów awansowało na stopień starszego posterunkowego.

Akty mianowania awansowanym policjantom wręczył insp. Tomasz klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z mł. insp. Andrzejem Skolem Komendantem Powiatowym Policji w Mrągowie.

Warto nadmienić, że podczas wojewódzkich obchodów święta policji w Biskupcu, które odbędą się 28 lipca awans na wyższy stopień służbowy w korpusie oficerów starszych otrzyma I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Policji pan Robert Wierciszewski otrzyma stopień młodszego inspektora.

Medale „Za Zasługi dla Policji”

Medalem za Zasługi dla Policji, który jest przyznawany za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczono pana Antoniego Karasia Starostę Mrągowskiego. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych pan Karaś został odznaczony brązowym medalem.

Nagrody Starosty Mrągowskiego

Podczas uroczystości Starosta wyróżnił okolicznościową statuetką

mł. insp. Andrzeja Skola Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie i starszego dzielnicowego asp. szt. Mariana Deptułę

Nagrody Burmistrza Miasta Mrągowo

Podczas uroczystości również pan Tomasz Witkowicz Zastępca Burmistrza Mrągowa uhonorował swoimi wyróżnieniami 5 policjantów. Nagrody otrzymali:

kom. Paweł Wierciszewski, asp. szt. Krzysztof Sieradziński,, asp. szt. Marian Deptuła

asp. Arkadiusz Szmigiel, mł. asp. Krzysztof Sokołowski

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Mikołajki

W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali awansowani policjanci, którzy na co dzień pracują w Komisariacie Policji w Mikołajkach: mł. asp. Jarosław Serowik, sierż. szt. Michał Wieczorek

Życzenia

Zaproszeni goście, którzy uświetnili mrągowską uroczystość z okazji 98 obchodów Święta Policji podkreślali, że każdy rok przynosi nowe wyzwania, dlatego życzyli powodzenia w stawianiu im czoła i samorealizowaniu się w wypełnianiu swoich obowiązków. Życzyli, by pomimo wszelkich przeszkód i niedogodności codzienna postawa wszystkich funkcjonariuszy odzwierciedlała ich profesjonalizm i etykę służby. Życzyli także spokojnej i bezpiecznej służby licząc nadal na bardzo dobrą współpracę, która jak dotąd układała się bardzo pomyślnie.

Insp. Tomasz Klimek docenił pracę mrągowskich funkcjonariuszy podkreślając, że mają duży wkład w poczucie bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.

Pan Julian Osiecki podziękował za wyrozumiałość i cierpliwość policjantów oraz za wsparcie jakim darzą pracowników socjalnych podczas realizacji wspólnych obowiązków służbowych.

Pan Starosta Antoni Karaś podziękował za profesjonalizm funkcjonariuszy dzięki czemu mieszkańcy powiatu mrągowskiego czują się bezpiecznie i zaufanie jakim darzą funkcjonariuszy ciągle wzrasta.

Pan Tomasz Witkowicz podkreślił, że docenia wkład i zaangażowanie w utrzymanie ładu i bezpieczeństwa w mieście oraz pomoc przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Pan Zdzisław Michalak podziękował za duży wkład Policji w bezpieczeństwo podczas ogromnej imprezy, jaką jest Rajd Polski.

Po zakończeniu formalnej ceremoni uroczystej zbiórki wystapiły utalentowwane dzici policjantów Wiktora Dutczak zaśpiewała i zagrała na gitarze utwór Deana Lewisa „Waves”, Kornel Romanowski zagrał na saksofonie utwór Alana Menkene „Be Our Guest”, Kacper Trypucki zsąpieczał piosenke Eda Sheerana „I see fire” a na gitarze akompaniował mu tata Piotr Trypucki.

Na koniec spotkania zaprezentowano film, który w związku z obchodami Święta Policji przygotowała firma Marcina Noska IQ Connect z Mrągowa (wydawca portali mragowo24info i mazuria.tv) Spot promuje pracę mrągowskich funkcjonariuszy. Całość realizowano równo miesiąc, między 13 czerwca a 13 lipca.

Autorem zdjęć, zarówno tych z ziemi jak i z powietrza, jest Paweł Krasowski, który również udźwiękowił i zmontował spot. W pracy przy spocie pomagał mu zespół redakcyjny Mragowo24.info i oczywiście policjanci z Komendy Powiatowa Policji w Mrągowie.

Awansowani

nadkomisarz Beata Gąsior

nadkomisarz Bogdan Hura

nadkomisarz Daria Jarmałkowicz

nadkomisarzRobert Wiśniewski

komisarz Izabela Świąć

aspiranta, a 5 funkcjonariuszy młodszego aspiranta.

aspirant sztabowy Grzegorz Barszcz

aspirant sztabowy Zdzisław Biały

aspirant sztabowy Marian Deptuła

aspirant sztabowy Grzegorz Gałka

aspirant sztabowy Krzysztof Sieradziński

aspirant sztabowy Jarosław Dołgosz

aspirant sztabowy Jacek Taudul

aspirant sztabowy Mariusz Wesołowski

starszy aspirant Grzegorz Augustyniak

starszy aspirant Jarosław Nowak

starszy aspirant Kamil Stankiewicz

starszy aspirant Piotr Obiedziński

aspirant Łukasz Banaś

aspirant Łukasz Giers

aspirant Adam Mać

aspirant Wojciech Ruszczyk

aspirant Jarosław Zbrzeski

aspirant Marcin Zyśk

aspirant Arkadiusz Szmigiel

młodszy aspirant Dorota Kulig

młodszy aspirant Jarosław Serowik

młodszy aspirant Krzysztof Sokołowki

młodszy aspirant Marcin Szachnowicz

młodszy aspirant Tomasz Wydra

sierżant sztabowy Adrian Berk

sierżant sztabowy Ewa Ciechanowicz

sierżant sztabowy Aleksandra Szpulak

sierżant sztabowy Michał Wieczorek

starszy sierżant Wojciech Kłak

starszy sierżant Łukasz Wojciechowski

starszy sierżant Kamil Szpejewski

starszy posterunkowy Grzegorz Puławski

starszy posterunkowy Piotr Trypucki