Aktualności

„Uważaj na zebrę” – Razem Bezpieczniej w Mrągowie

Mrągowianie promowali Europejski Dzień bez Samochodu. Do akcji włączyli się również miejscowi policjanci, którzy tego dnia rozmawiali ze wszystkimi uczestnikami ruchu drogowego o bezpieczeństwie pieszych, rowerzystów i kierowców, szczególnie promując bezpieczeństwo w pobliżu przejść dla pieszych w myśl hasła ”Uważaj na zebrę”.

W miniony piątek (22.09.2017) z okazji Światowego Dnia Bez Samochodu miłośnicy dwóch kółek wraz z Policją, miejscowym Urzędem Miejskim i Mrągowskim Stowarzyszeniem Rowerowym włączyli się w akcję propagującą bezpieczne poruszanie się po drodze. Była to pierwsza odsłona projektu współfinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. W jego ramach wspólnie promujemy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzajemnego poszanowania: Pieszy – Rowerzysta - Kierowca oraz dobrej kultury w pobliżu przejść dla pieszych w myśl hasła ”Uważaj na zebrę” i „Świecę przykładem na drodze”.

Tego dnia od rana mrągowscy funkcjonariusze ruchu drogowego przekazywali kierowcom naklejki z napisem „Uważaj na zebrę” oraz ulotki informacyjne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Już od godz. 10:00 na miejscowym Orliku policjantka przypominała najmłodszym mieszkańcom miasta o dziecinnie prostych zasadach obowiązujących każdego pieszego przed przejściem dla pieszych: Zatrzymaj się! Rozejrzyj w stronę lewą – prawą – lewą! Przejdź, gdy nic nie jedzie!

Natomiast od godz. 16.00 ruszyła akcja promocyjna skierowana do pozostałych mieszkańców miasta. Wzięli w niej udział wszyscy chętni, którzy wsiedli na rower i przemierzyli miasto w odblaskowych kamizelkach z głównym hasłem naszej kampanii: „Uważaj na zebrę!”. W całym mieście, a szczególnie na dużych parkingach o natężonym ruchu zachęcali kierowców do tego, aby częściej chodzili pieszo i jeździli rowerami oraz żeby wzajemnie się szanowali. Aby to było łatwiejsze do zapamiętania przekazywali im ulotki edukacyjne.

Godzinę później przeprowadzona została akcja edukacyjna wśród kierowców przejeżdżających przy ratuszu. Podczas kontroli drogowej policjanci wraz z członkami Stowarzyszenia Rowerowego rozmawiali z kierowcami na temat bezpieczeństwa na drodze oraz zachowania bezpiecznej odległości podczas wyprzedzania rowerzysty. Kierowcy w zamian za właściwe odpowiedzi na pytania zadane przez wolontariuszy z MSR otrzymali atrakcyjne upominki: odblaskowe koszulki, naklejki oraz ulotki przypominające zasady zachowania bezpieczeństwa na drodze.

 

     
 
  

 

Co ważne, wielu kierowców wiedziało, że dziecko do lat 7 nie może samo poruszać się po drodze,a może to robić tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej. Niestety jednak niewielu kierowców nie wiedziało, gdzie można bezpiecznie przejść przez jezdnię, gdy nie ma „Zebry”. W powiecie mrągowskim od początku roku policjanci ruchu drogowego ujawnili, aż 588 wykroczeń popełnionych przez pieszych, a polegających na przejściu przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Niestety skracając drogę można skrócić sobie życie.

Dlatego przypominamy:

Art. 13 Ustawy prawo o ruchu drogowym stanowi:

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej

niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Co ważne powinien to być prosty odcinek drogi, nie w pobliżu zakrętu czy wzniesienia. Wszystko po to, aby mieć dobrą widoczność na nadjeżdżające z lewej i prawej strony auta.

Przypominamy także, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

Element odblaskowy to niewielki koszt, a brak elementu odblaskowego to koszt mandatu w wysokości do 100 zł, a przecież nasze życie jest bezcenne.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważnie jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców - wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

(DK/TM)