Uwaga! oszukańcza gra w trzy kubki - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Aktualności

Uwaga! oszukańcza gra w trzy kubki

Niestety w Mikołajkach pojawiły się osoby proponujące grę w trzy kubki. Ostrzegamy turystów oraz mieszkańców: Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać!

Niestety tak, jak w wielu turystycznych miastach, tak i w Mikołajkach można było natknąć się na osoby urządzające grę w tzw. trzy kubki.

Będą świadkiem takiej sytuacji pod żadnym pozorem nie pozwól się sprowokować do wzięcia udziału w grze! Nie masz szans na wygraną! Przystępując do gry stracisz pieniądze! Poinformuj o procederze policję.

Osoby wygrywające, ostentacyjnie cieszące się z wygranej współpracują z urządzającymi ten proceder po to, aby zachęcić potencjalnych graczy. Trzeba też pamiętać o tym, że stojąc w tłumie i tylko obserwując można zostać okradzionym.

Organizowanie takich gier hazardowych jest zakazane.

Kodeks karny skarbowy: Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Kodeks wykroczeń: Art. 128. § 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę hazardową albo użycza do niej środków lub pomieszczenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Pieniądze i inne przedmioty służące do gry podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.