Dostosuj prędkość i zachowaj bezpieczny odstęp - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Aktualności

Dostosuj prędkość i zachowaj bezpieczny odstęp

Piękna aura za oknem niestety sprzyja rozwijaniu większych prędkości na drodze, a tym samym jeśli dojdzie do wypadku to może być on tragiczniejszy w skutkach. Pamiętajmy, że droga hamowania zależna jest też od stanu nawierzchni. Bardzo ważne jest zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Niestety wczoraj z braku tego odstępu doszło do dwóch zdarzeń.

Wczoraj po godzinie 10.30 oficer dyżurny mrągowskiej policji otrzymał informację o zdarzeniu drogowym do jakiego doszło na krajowej 16 przy ulicy Olsztyńskiej w Sorkwitach. Policjanci którzy przyjechali na miejsce ustalili, że kierujący osobową skodą nie zachował należytej ostrożności od poprzedzającego go vw passata w którego uderzył, a ten następnie zderzył się z osobową hondą.

Do szpitala została przewieziona pasażerka z vw, u której podejrzewano uraz głowy. Na szczęście kobieta po badaniach wróciła do domu.

Na czas wykonywanych czynności droga na tej trasie była zablokowana i zorganizowano objazdy.

 

Do kolejnego zdarzenia doszło przed godziną 14.00 na ulicy Mrongowiusza. Tam kierujący seatem najechał na tył audi, a te uderzyło w citroena.

 

Kierowcy uczestniczący w kolizjach byli trzeźwi. Sprawców tych dwóch zdarzeń ukarano mandatami.

 

Jedną z podstawowych przyczyn wypadków na drogach jest prędkość. Kodeks drogowy precyzuje tzw. prędkości dopuszczalne. Uwarunkowane one są rodzajem pojazdu, charakterem drogi, pory doby czy urządzenia wystającego. Warto zatem przypomnieć sobie jakie są w Polsce dopuszczalne prędkości .

1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5:00–23:00 wynosi 50 km/h.

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23:00–5:00 wynosi 60 km/h.

2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

a) na autostradzie – 140 km/h,

b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,

d) na pozostałych drogach – 90 km/h;

2) zespołu pojazdów

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

b) na pozostałych drogach – 70 km/h.

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.

5. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów wynosi:

1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h;

2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym;

3) motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.

6. Prędkość dopuszczalna może być:

1) zmniejszona – jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają;

2) zwiększona – jeżeli warunki ruchu na drodze lub jej odcinku zapewniają zachowanie bezpieczeństwa ruchu.

7. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą poza obszarem zabudowanym, jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają.

8. Organ rejestrujący pojazd może ustalić dla indywidualnego pojazdu dopuszczalną prędkość niższą niż określona jeżeli jest to uzasadnione konstrukcją lub stanem technicznym pojazdu. Ograniczenie prędkości należy uwidocznić na znaku umieszczonym z tyłu pojazdu.

Jednak nie można zapomnieć, iż kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Ponadto kierujący pojazdem jest obowiązany:

1. jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2. hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3. utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu;

4. poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione;

5. poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;

2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów.

Źródło:http://www.word.bielsko.pl/?page_id=142