Mrągowskie Święto Policji - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Aktualności

Mrągowskie Święto Policji

W Mrągowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Święto to jest szczególnie ważne dla funkcjonariuszy i pracowników policji. Uroczystość natomiast jest okazją do wręczenia funkcjonariuszom odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się o godz. 11.00 na sali widowiskowej miejscowego Centrum Kultury i Turystyki „Zodiak”.  To tam wręczono nominacje i odznaczenia. W uroczystej zbiórce wzięli udział policjanci w mundurach galowych, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście, m.in. insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz przedstawiciele władz samorządowych oraz służb inspekcji, instytucji oraz stowarzyszeń z terenu działania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie oraz podległych jej jednostek. Wszystkich zebranych na uroczystości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie insp. Andrzej Skol, który przemówił w tak ważnych dla wszystkich Policjantów powiatowych obchodach Święta Policji obchodzonych w 99. rocznicę powstania Polskiej Policji, a dodatkowo w roku 100-lecia Odzyskania  Niepodległości. Komendant złożył życzenia i podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za ciężką pracę i codzienny trud oraz wszystkim, którzy z przedstawicielom instytucji, którzy na co dzień z policja współpracują w kwestii bezpieczeństwa. Dodatkowo przypomniał o tym, jak ciężka i niebezpieczna jest policyjna służba:

„… Od 1990 roku do chwili obecnej podczas służby zginęło ponad 200 polskich policjantów. Polegli podczas zatrzymywania groźnych przestępców, zginęli w wypadkach i w trakcie rozlicznych interwencji, pomagając innym ludziom, ratując ich zdrowie i życie. My cały czas w pamięci mamy rok 2002, kiedy z rąk bandyty zginął nasz kolega Marek Cekała, który niestety do domu już nie wrócił. Cieszę się jednak, że w ciągu ostatnich 16 lat mrągowscy policjanci przychodząc do pracy, zawsze wracali po jej zakończeniu do swoich rodzin i bliskich.

Jestem pełen uznania dla trudnej służby moich policjantów, wypełniających każdego dnia wiele zdań ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Ale w tym wszystkim niezwykle ważne są również ich rodziny i bliscy, którzy wspierają, których wyrozumiałość i życzliwość jest niezbędna dla dobrego wykonywania obowiązków.  Również rodziny policjantów ponoszą największą cenę za wybór, jakiego dokonali funkcjonariusze, wstępując do Policji.

Mimo ciążącego nad nami niebezpieczeństwa mamy też satysfakcję, że nasz trud jest doceniany i że Policja oraz policjanci cieszą się stałym, wysokim zaufaniem społecznym, a ich wysiłki są pozytywnie oceniane przez obywateli.  Mieszkańcy naszego kraju czują się bezpiecznie, a poczcie bezpieczeństwa wzrosło do poziomu 77%. Ważne jest to, że ten kapitał ułatwia współdziałanie w przeciwdziałaniu przestępczości – bo przecież dla każdego człowieka najważniejsze jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin, a także naszego kraju. A wyzwania w policyjnej pracy ciągle rosną. W tej chwili rzeczywistość przynosi nam wiele nowych zagrożeń i wyzwań, a to między innymi – cyberprzestępczość czy terroryzm. Współcześni funkcjonariusze muszą się w tej konstrukcji świata odnaleźć, ale i skutecznie jego zagrożeniom przeciwstawić, stale podnosząc swoje kompetencje, bo przecież jesteśmy po to by skutecznie służyć, działać, bronić i edukować. Kultywując tradycję oraz wartości patriotyczne staramy się cały czas nosić nasz mundur z godnością, nie ulegając pokusom, by mieć prosty moralny kręgosłup. Święto Policji to też szczególna okazja skłaniająca nas do refleksji – i tu z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że miniony rok był dla nas rokiem wytężonej pracy, ale i ogromem satysfakcji z jej wykonania. Społeczeństwo powiatu mrągowskiego zawsze może liczyć na naszą pomoc...

Odznaki „Zasłużony Policjant”

Podczas uroczystości w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką Zasłużony Policjant wyróżniony został jeden funkcjonariusz Policji. W tym świątecznym dniu Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” nadaną Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał: asp. szt. Dariusz Bączek.

Odznaczenie wręczył insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, pan Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski i insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie.

Wyróżniony policjant jest funkcjonariuszem Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Kryminalnego. Funkcje technika kryminalistycznego pełni od 1999 roku. Zajmuje się czynnościami z zakresu zabezpieczania śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia. Wielokrotnie uczestniczył w obsłudze zdarzeń obciążonych dużym ładunkiem emocjonalnym, gdzie wykazywał się ogromnym profesjonalizmem i empatią wobec osób dotkniętych między innymi rodzinną tragedią. Funkcjonariusz w 2017 roku brał udział w wojewódzkich eliminacjach konkursu pod nazwą Policjant Kryminalny, gdzie w konkursie wiedzy i sprawności zajął II miejsce w całym garnizonie warmińsko-mazurskim.

Akty mianowania

W Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie i jednostkach podległych, czyli Posterunku Policji w Pieckach i Komisariacie Policji w Mikołajkach na co dzień służbę pełni ponad 100 funkcjonariuszy.  Pracę policjantów wspomaga 23 pracowników cywilnych.

Tego dnia, aż 29 funkcjonariuszy mrągowskiej komendy odebrało nominacje na wyższy stopień służbowy.

W korpusie oficerów starszych awans otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie otrzymując stopień inspektora, natomiast w korpusie oficerów  młodszych 2 policjantów awansowało na stopień nadkomisarza.  W korpusie aspirantów 1 policjant otrzymał mianowanie na stopień starszego aspiranta policji,  1 na stopień  aspiranta, 5 policjantów otrzymało stopień młodszego aspiranta. W korpusie podoficerów policji 10 policjantów otrzymało stopień sierżanta sztabowego policji, 3 policjantów starszego sierżanta policji i 3 otrzymało stopień sierżanta. W korpusie szeregowych policji 3 policjantów awansowało na stopień starszego posterunkowego.

Akty mianowania awansowanym policjantom wręczył insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz insp. Andrzejem Skolem Komendantem Powiatowym Policji w Mrągowie.

Nagrody Starosty Mrągowskiego

Podczas uroczystości pani Maria Jarczewska w imieniu Starosty Mrągowskiego przekazała dzielnicowym pracującym w Komendzie Powiatowym Policji w Mrągowie, Komisariacie Policji w Mikołajkach i Posterunku Policji w Pieckach okolicznościowe statuetki pn.”Pamiątka Jubileuszowa Powiatu Mrągowskiego z okazji 200-lecia Powiatu Mrągowskiego 1918-2018”

Nagrody Burmistrza Miasta Mrągowo

Podczas uroczystości również pani Otolia Siemieniec uhonorowała „Niezapominajką” insp. Tomasz Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie przekazała upominki dla wyróżnionych funkcjonariuszy: kom. Izabeli Świąć,  asp. szt.  Joannie Dawidczyk i mł. asp. Krzysztofowi Kaczmarczykowi. 

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Mikołajki

W trakcie uroczystości Piotr Jakubowski wyróżnił policjantów na co dzień pracujących w Komisariacie Policji w Mikołajkach.

Nagrody Wójta Gminy Piecki

Tego dnia wyróżniony został  asp. szt., Dariusz Krupiński Kierownik Posterunku Policji w Pieckach oraz asp. szt. Krzysztof Sieradziński, sierż. szt. Mariusz Więcek i st. sierż. Michał Sypniewski policjanci pełniący służbę w Referacie Patrolowo-Interwencyjnym, którzy zrealizowali z mieszkankami Piecek zajęcia z samoobrony.

Nagrody Wójta Gminy Sorkwity

Pan Józef Maciejewski uroczyście podziękował za współpracę asp. szt. Marianowi Deptule, który przez długie lata był dzielnicowym na terenie gminy Sorkwity oraz  st. asp. Piotrowi Obiedzińskiemu, który zastąpił go na tym stanowisku.

Życzenia

Zaproszeni goście, którzy uświetnili mrągowską uroczystość  z okazji 99 obchodów Święta Policji podkreślali życzyli powodzenia w stawianiu czoła nowym wyzwaniom  i samorealizowaniu się w wypełnianiu swoich obowiązków. Życzyli, by pomimo wszelkich przeszkód i niedogodności codzienna postawa wszystkich funkcjonariuszy odzwierciedlała ich profesjonalizm i etykę służby. Życzyli także spokojnej i bezpiecznej służby licząc nadal na bardzo dobrą współpracę, która jak dotąd układała się bardzo pomyślnie. Insp. Tomasz Klimek docenił pracę mrągowskich funkcjonariuszy podkreślając, że mają duży wkład w poczucie bezpieczeństwa w lokalnej społeczności oraz podziękowała za bardzo dobrą współpracę lokalnym samorządom. Sławomir Sadowski przytoczył kilka faktów historycznych na temat funkcjonowania i przeobrażenia policyjnej formacji na przełomie lat. dr Stanisław Bułajewski reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego również przekazał najlepsze życzenia dla funkcjonariuszy, który na co dzień służbę pełnią w mrągowskiej komendzie, przypominając, że jest to jednostka, która ma jedne z lepszych wyników w całym województwie.

Po zakończeniu części oficjalnej ceremonii odbyły się występy artystyczne w duchu patriotycznym dla podkreślenie rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wystąpiły m.in. dzieci policjantów Emilia Jastrzębska zaśpiewała   utwór „Gdy rozkwitły pąki białych róż”, Wiktora Dutczak zaśpiewała i zagrała na gitarze utwór Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar  „Biały Krzyż”, Klaudia Wirt zaśpiewała utwór „Dziewczyna z granatem”.

Co ważne podczas uroczystego spotkania poinformowano, że Postanowieniem Prezydenta RP o nadaniu medali Za Długoletnią Służbę, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Srebrnym Medalem odznaczony został insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie oraz asp. szt. Sławomir Balonis.

Awansowani

Inspektor

Andrzej Skol

 

Nadkomisarz

Łukasz Sikora

Paweł Wierciszewski

 

Starszy aspirant

Magdalena Bongarc

 

Aspirant

Mariusz Kapuściński

 

Młodszy aspirant

Ewa Ciechanowicz

Łukasz Chmieliński

Adam Podolak

Leszek Romanowski

Michał Wieczorek

 

Sierżant sztabowy

Adam Berk

Michał Danisz

Łukasz Dzido

Wojciech Jędrzejczyk

Marek Skoczylas

Leszek Stefaniak

Rafał Syczew

Kamil Szpejewski

Łukasz Wojciechowski

Adam Żebrowski

 

 

Starszy sierżant

Jacek Michniewicz

Zbigniew Rosa

Michał Sypniewski

 

Sierżant

Grzegorz Puławski

Wojciech Stomski

Piotr Trypucki

 

Starszy posterunkowy

Paweł Borys

Marcin Nowacki

Edyta Siarnacka