Na drodze świecę przykładem - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Aktualności

Na drodze świecę przykładem

Każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych – tak zakłada ustawa Prawo o ruchu drogowym. Niestety nie zawsze to idzie w parze ze zdrowym rozsądkiem i na drogach wciąż giną piesi.

Niewidzialny pieszy – niechroniony pieszy

Problem niewidocznych pieszych zwykle nasila się jesienią i zimą, kiedy zmierzch zapada wcześniej. Wtedy nawet w terenie zabudowanym i przy świetle lamp człowiek poruszający się wzdłuż drogi, a nawet przechodzący przez jezdnię, jeśli nie ma odblasków - jest słabo widoczny dla kierowcy.

Natomiast pieszy, który porusza się po ciemnej drodze bez odblasków, tak naprawdę jest niewidoczny. Kierowca jest w stanie zauważyć taką osobę dopiero z odległości 20 metrów, a to nie daje mu szansy na reakcję. Natomiast jeśli pieszy ma elementy odblaskowe, kierowca widzi go już z ponad 150 m. A wtedy ominięcie takiej osoby nie sprawia wówczas problemu.

Przepisy mówią jednoznacznie, że pieszy musi nosić elementy odblaskowe po zmroku na terenie niezabudowanym. Bez odblasków  można się poruszać po zmierzchu jedynie po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku, bądź w strefie zamieszkania.

Pieszy – sprawcą wypadków

Statystyki Komendy Głównej Policji przerażają. Najwięcej wypadków piesi spowodowali w jesiennych miesiącach. Jako jeden z czynników wpływających na taki rozkład wypadków uznać można złe warunki atmosferyczne panujące w tym okresie, a także szybko zapadający zmierzch, wówczas piesi stają się mniej widoczni, co w połączeniu z brakiem ostrożności (tak pieszych, jak i kierujących) skutkuje dużą liczbą wypadków.

Szanse niechronionego użytkownika drogi na przeżycie lub choćby wyjście ze zdarzenia bez ciężkich obrażeń, są bardzo małe.

Zdarzenia drogowe z najechaniem na pieszego w powiecie mrągowskim

 

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

Rok

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Powiat mrągowski

9

15

8

0

2

0

9

13

9

9

9

7

Najczęstsze grzechy pieszych

• wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem,

• wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody,

• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym,

• wejście na jezdnię przy czerwonym świetle.

Edukacja

Mrągowscy wciąż prowadzą działania edukacyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego spotykamy się z najmłodszymi mieszkańcami powiatu, jak i tymi starszymi. Edukujemy ponieważ zależy nam, by każdy świecił na drodze odblaskiem!