Aktualności

Policjanci z uczniami omawiają zasady ruchu drogowego w ramach działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły 2018”

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w drodze do i ze szkoły mrągowska policja jak co roku, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego prowadzi wzmożone działania policyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły 2018”. Są to m.in. działania profilaktyczno - edukacyjne propagujące wśród dzieci i rodziców świadome, i bezpieczne zachowania na drodze. Policjanci przeprowadzają w szkołach zajęcia z dziećmi. Policjanci odwiedzili już część szkół podstawowych.

We wrześniu na naszych drogach pojawiła się nowa liczna grupa użytkowników dróg. Użytkownikami tymi są dzieci i młodzież. Najbardziej narażone na niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym jednak najmłodsze dzieci, które nie posiadają wystarczających umiejętności i wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z dróg. Szczególnie niebezpieczne dla nich sytuacje to m.in. przekraczanie jezdni, poruszanie się po jezdni w przypadku braku chodnika lub pobocza, zachowanie się w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w drodze do i ze szkoły mrągowska policja jak co roku, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego prowadzi wzmożone działania policyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły 2018”. Są to m.in. działania profilaktyczno - edukacyjne propagujące wśród dzieci i rodziców świadome, i bezpieczne zachowania na drodze. Policjanci przeprowadzają w szkołach zajęcia z dziećmi.

Takie zajęcia odbyły się w części szkół podstawowych. Zajęcia z najmłodszymi dotyczyły bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły, bezpiecznego przebywania w jej murach, jak i w domu. Dzieci dowiedziały się również jak zachować się, gdy zaczepia je ktoś obcy lub zaatakuje pies.

Prowadzone przez policjantów zajęcia miały na celu ukształtowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków komunikacyjnych. Podczas spotkania funkcjonariusze uświadamiali im z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły. Dzieci dowiedziały się jak świadomie i odpowiedzialnie należy korzystać z dróg. Podczas zajęć najmłodsi uczniowie wykazali się dużą znajomością przepisów ruchu drogowego.

Spotkania były również okazją, by dzieci przekonały się, że policjanci nie tylko zatrzymują przestępców, ale też uczą bezpiecznych zachowań.