Aktualności

Przekroczyli prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 50km/h. Stracili prawa jazdy

Mandat, punkty karne oraz zatrzymane prawo jazdy – to efekty przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Policjanci ruchu drogowego sprawdzali, czy kierujący stosują się do przepisów.

Wczoraj mrągowscy policjanci ruchu drogowego dbając o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, kontrolowali m.in. prędkość, z jaką poruszają się kierujący. Po godzinie 7.00  funkcjonariusze wydali sygnał do zatrzymania się do kontroli drogowej kierującemu oplem. Mężczyzna jechał z prędkością 136 km/h przy ograniczeniu prędkości 50 km/h, jaka obowiązuje na ulicy Olsztyńskiej w Sorkwitach. Dwie godziny później kolejny kierowca w tym samym miejscu przekroczył prędkość o 74km/h. Po godzinie 16.00 trzeci kierowca jechał tam z prędkością o 51 km/h większą niż dopuszczalna. Tego dnia trzej kierowcy stracili na trzy miesiące prawa jazdy. Za popełnione wykroczenie dodatkowo otrzymali mandat w wysokości 400 złotych.

Policja kolejny raz apeluje o rozwagę i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków tj. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

Zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym, w Polsce obowiązują następujące limity prędkości:

Art. 20. 1. prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00–2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23.00–5.00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:

1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

a) na autostradzie – 140 km/h,

b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,

d) na pozostałych drogach – 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:

a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,

b) na pozostałych drogach – 70 km/h.

4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.