Bezpieczna zabawa z fajerwerkami - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Aktualności

Bezpieczna zabawa z fajerwerkami

Petardy, fajerwerki, race, i sztuczne ognie to nieodłączne elementy sylwestrowej zabawy. Policja apeluje, by kupować je w sprawdzonych miejscach i zachować szczególną ostrożność przy ich odpalaniu. Funkcjonariusze przypominają także, że sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom nieletnim, podobnie jak w przypadku sprzedaży nieletnim alkoholu i papierosów jest przestępstwem, za które grozi kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Wyroby pirotechniczne może kupić wyłącznie osoba pełnoletnia, legitymująca się dowodem osobistym, a sprzedawca powinien sprawdzić czy osoba kupująca posiada taki dokument.

Pamiętajmy, także że nieumiejętne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi może prowadzić do tragedii.

Materiałów pirotechnicznych nie należy odpalać w zamkniętych pomieszczeniach, lub w pobliżu obiektów, które mogą być narażone na pożar. Nie odpalajmy ich z ręki, stojąc w tłumie lub po wypiciu alkoholu. Jeśli po odpaleniu lub wypaleniu lontu fajerwerk nie eksploduje, nie podchodźmy do niego i nie sprawdzajmy co się stało. Nie próbujmy podpalać ich ponownie, rozbierać, zgniatać lub deptać.

Aby uniknąć tragedii nie pozwalajmy dzieciom samym odpalać petardy i zwracajmy uwagę na dzieciaki, które bez nadzoru dorosłych bawią się materiałami pirotechnicznymi.

Policja przypomina, że fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny mieć dołączoną instrukcję w języku polskim, określającą zasady bezpiecznego użytkowania, nazwę producenta, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży, oraz datę ważności.

Jeśli już decydujemy się na kupno petard czy fajerwerków zróbmy to w sprawdzonym miejscu, u rzetelnych sprzedawców. A przy zakupie sprawdźmy czy nie mają jakichś wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń.

Przypominamy, że na podstawie Rozporządzenia nr 2 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych „ w celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie, w miejscach lub  obiektach publicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” – „ Zakaz … nie obowiązuje: w dniach 31 grudnia i 1 stycznia, oraz 13 i 14 stycznia;  podczas imprez okolicznościowych, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, co najmniej 48 godzin przed planowanym  użyciem  wyrobów  pirotechnicznych,  właściwego  terytorialnie  wójta,  burmistrza  lub prezydenta  miasta  oraz  właściwych  miejscowo  komendanta  Policji  i  komendanta  Państwowej  Straży Pożarnej”. Za naruszenie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych Policjant lub Strażnik Miejski może nałożyć mandat karny wysokości nawet do 500 zł.

Tak naprawdę to od nas samych zależy, czy zabawa pozostanie zabawą, czy skończy się tam, gdzie nikt nie chciałby się znaleźć w sylwestrowy wieczór - w szpitalu.