Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy mrągowskich policjantów

W Urzędzie Miejskim w Mrągowie odbyła się roczna odprawa podsumowująca wyniki pracy policji powiatu mrągowskiego za rok 2018. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie inspektor Tomasz Klimek. Oprócz kierownictwa KPP w Mrągowie w odprawie udział wzięli między innymi naczelnicy wydziałów i poszczególni kierownicy. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a także lokalnej Prokuratury, straży pożarnej i wojska. Tego dnia również mrągowska policja otrzymała nowe auto.

Dziś odbyła się odprawa roczna, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu mrągowskiego za rok 2018. Oprócz kierownictwa warmińsko-mazurskiej Policji – insp. Tomasza Klimka, insp. Andrzeja Skola Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie oraz jego I Zastępcy mł. insp. Roberta Wierciszewskiego udział w odprawie wzięli naczelnicy komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz poszczególni kierownicy i pracownicy cywilni. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli także Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala, Wicestarosta Paweł Długoborski, Burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski, Burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski, Wójt Gminy Sorkwity Józef Maciejewski, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Mrągowie Bogusława Pidsudko-Kaliszuk, Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie bryg. Krzysztof Grabias, Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie mjr Bartosz Dubyk i por. Tomasz Olender.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie przywitał zaproszonych  gości. W następnej kolejności został odczytany rozkaz personalny Komendant Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o mianowaniu Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego na wyższy stopień służbowy, a mianowicie nadkomisarza.

Następnie rozpoczęły się dokładne podsumowania działań mrągowskiej policji. Jako pierwszy głos zabrał nadkom. Mariusz Adamski Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, który omówił pracę pionu prewencji. Pracę pionu kryminalnego omówiła nadkom. Beata Gąsior Naczelnik Wydziału Kryminalnego. Kom. Daria Jarmałkowicz omówiła wybrane zagadnienia problematyki kadrowej, skargowej i dyscyplinarnej. Interwencje z udziałem policjantów w służbie i po służbie, którzy uratowali życie i zdrowie omówiła mł. asp. Dorota Kulg.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za wkład wniesiony w uzyskane, dobre efekty pracy. Podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe również dzięki zaangażowaniu społecznemu i dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu.

Do podziękowań dołączył się również Wicestarosta Paweł Długoborski. O dobrej współpracy z policjantami z Wydziału Kryminalnego powiedziała także pani Prokurator Rejonowa w Mrągowie.

Na koniec spotkania głos zabrał insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Podkreślił, że satysfakcjonujące jest to, że społeczeństwo czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, co  też jest zasługą policjantów. Na uwagę zasługuje spadek przestępczości kryminalnej. Komendant podziękował również zaproszonym gościom, wszystkim instytucjom współpracującym z policją oraz funkcjonariuszom i pracownikom policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2018 roku. Podkreślił również, że w tym roku nadal realizowana będzie modernizacja budynku miejscowej komendy. W 2019 wymieniona ma być stolarka okienna i dokończona modernizacja poddasza. W 2020 planowany jest remont elewacji zewnętrznej budynku.

Tego dnia również przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie nastąpiło symboliczne przekazanie nowego nieoznakowanego auta dla policjantów. W uroczystości uczestniczył insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz  insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie

Zakup Toyoty PROACE VERSO sfinansowany został całkowicie z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w ramach programu modernizacji służb mundurowych. Wartość zakupionego samochodu to ponad 100 tysięcy złotych. Kluczyki do nowego pojazdu na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie przekazał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Nieoznakowana toyota będzie wzmocnieniem działań realizowanych przez mrągowskich policjantów.

Samochód posiada nowoczesne wyposażenie oraz moc 120 KM. Po zakończeniu uroczystości natychmiast rozpocznie policyjną służbę.

Program modernizacji służb mundurowych wszedł w życie w styczniu 2017 r. Ustawa przewiduje istotne dofinansowanie poszczególnych formacji, z których Policja jest największym beneficjentem. Na półmetku jego realizacji widać spore efekty. Zakupy, inwestycje i wzrost wynagrodzeń już są zauważalne i otwierają perspektywy dalszego rozwoju i profesjonalizacji. Realizację Programu przez Komendanta Głównego Policji pozytywnie oceniła również Najwyższa Izba Kontroli.