Aktualności

Ćwiczenia "Egida-19" w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie

17 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie odbyły się ćwiczenia” Egida-19”. Celem ćwiczeń było przygotowanie rezerwistów do wykonywania zadań służbowych w Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Szkolenie miało w założeniu praktyczne sprawdzenie przyjętych celów i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób cywilnych tzw. rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi
i komendą stołeczną policji i dalej z Komendą Główną Policji.

W ramach ćwiczeń rezerwistów wcielono na jeden dzień w szeregi funkcjonariuszy Policji. W ćwiczeniach, które odbyły się w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie uczestniczyło 20 rezerwistów. Osoby te miały przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadane  przez wojskowego komendanta uzupełnień do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji.

W ramach „ Egida- 19” poborowi uczestniczyli w serii wykładów z prezentacjami multimedialnymi, których celem było przekazanie im najważniejszych elementów wiedzy m. in. dot. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych, funkcjonowania Policji w systemie obronności RP, podstaw prawnych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego
w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji. W trakcie zajęć odbył się m.in. pokaz musztry i ugrupowań bojowych Policji zrealizowany przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.  

Ponadto, w czasie kilkunastogodzinnego szkolenia rezerwiści mieli też możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej oraz podstawami prawnymi, zasadami, przypadkami i sposobami posługiwania się bronią palną.

Po zakończeniu ćwiczeń poborowi otrzymali z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

„Egida – 19” była też doskonałym sprawdzianem dla policjantów obsługujących szkolenie i prowadzących zajęcia, bowiem ćwiczenia to też duże przedsięwzięcie edukacyjno-logistyczne.

 • Hol w komendzie policji, policjanci i poborowy na środku
  Ćwiczenia Ęgida-19
 • pokój w komendzie, za jednym biurkiem policjantka, za drugim biurkiem siedzi pracownik cywilny i przyjmują poborowego
  Ćwiczenia Egida-19
 • Pokój fotografa, poborowy stoi przed biurkiem policjanta
  Ćwiczenia Egida-19
 • plac za komendą, apel z udziałem policjantów i poborowych
  Ćwiczenia Egida-19
 • plac za komendą, apel z udziałem policjantów i poborowych
  Ćwiczenia Egida-19
 • sala odpraw, policjant prowadzi wykład dla poborowych
  Ćwiczenia Egida-19
 • plac za komendą ćwiczenia poborowych i policjantów oddziałów prewencji policji
  Ćwiczenia Egida-19
 • plac za komendą ćwiczenia poborowych i policjantów oddziałów prewencji policji
  Ćwiczenia Egida-19
 • plac za komendą ćwiczenia poborowych i policjantów oddziałów prewencji policji
  Ćwiczenia Egida-19
 • plac za komendą, poborowi oglądają radiowóz
  Ćwiczenia Egida-19
 • Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownik i poborowy przy fantomie
  Ćwiczenia Egida-19
 • zajęcia w komendzie, policjant prowadzi wykład
  Ćwiczenia Egida-19
 • Zakończenie zajęć na korytarzy w komendzie, w tle funkcjonariusze
  Ćwiczenia Egida-19
 • zdjęcie grupowe poborowych i funkcjonariuszy
  Ćwiczenia Egida-19