Działania Policji

Zapraszamy do współpracy wszystkie szkoły i inne placówki oświatowe

Wszystkie szkoły i inne placówki oświatowe serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2020, tel. kontaktowy 89 741 92 47.

Wszystkie szkoły i inne placówki oświatowe serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2020, tel. kontaktowy 89 741 92 47.

Przypominamy również, że cały czas realizujemy projekt „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji”.
Spotkania edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży odbywają się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przy ulicy Wolności 2.
Na spotkania zapraszamy 15 każdego miesiąca, przez cały dzień urzędowania.

Realizujemy także program „Zanim będzie za późno”, skierowany do rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Podstawowym założeniem programu jest dotarcie do jak największej liczby rodziców oraz zachęcenie ich do współpracy, by razem móc działać na rzecz młodzieży zagrożonej tak szybko rozprzestrzeniającym się zjawiskiem narkomanii. Wspólne spotkania i rozmowy zapewne pozwolą rodzicom zdobyć wiedzę która pozwoli im rozpoznawać symptomy zażywania narkotyków, wskaże sposób postępowania z dzieckiem w przypadku wystąpienia problemu oraz podniesie świadomość prawną związaną z narkomanią.
Spotkania edukacyjne prowadzone przez policjanta i przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej, powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej prowadzone są na terenie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych podczas wywiadówek z rodzicami.