Bezpieczna podróż autokarem - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Komunikaty

Bezpieczna podróż autokarem

Wiosna i lato to okres zorganizowanych wyjazdów na wycieczki szkolne, kolonie, różnego rodzaju obozy i zgrupowania. Każdy z uczestników wyjazdu powinien bezpiecznie dotrzeć do celu podróży. Aby tak się stało, policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie prowadzą kontrole autokarów świadczących usługi przewozowe.

Od maja do czerwca oraz w czasie wakacji odnotowuje się zwiększoną liczbę zorganizowanych wyjazdów. W wycieczkach, przejazdach na obozy, koloniach i zgrupowaniach uczestniczą zarówno dorośli, jak i dzieci. Każdy z uczestników chce i ma prawo bezpiecznie dotrzeć do miejsca wypoczynku. Niestety często zdarzają się nierzetelni przewoźnicy świadczący usługi transportowe, którzy dysponują autokarami o złym stanie technicznym. Zagraża to bezpieczeństwu podróżujących i innych uczestników ruchu drogowego.

Dlatego też policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie prowadzą kontrole autokarów świadczących usługi przewozowe.

Informujemy, że zgłoszenia można kierować pod nr tel. (89) 741 92 44  lub (89) 741 92 00 w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Organizatorów wyjazdów prosimy podstawiać autokary do kontroli na co najmniej godzinę przed planowanym odjazdem i bez pasażerów. Po przeprowadzonej kontroli, kierowca autokaru otrzyma „protokół kontroli”.

Jednocześnie na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić, czy autokar, którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

Zanim nastąpi wyjazd

Przygotowując wyjazd autokarowy dzieci i młodzieży należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem pasażerów. Cena wynajęcia pojazdu nie powinna być decydująca. Ważne jest aby autokar był w nienagannym stanie technicznym, a firma oferująca swoje usługi cieszyła się jak najlepszą opinią.

Pamiętajmy, że pojazd bardzo wyeksploatowany, z dużym przebiegiem, nawet jeśli jest przygotowany do drogi, stwarza ryzyko awarii i komplikacji w czasie podróży.

Informacje świadczące o stanie technicznym pojazdu możemy uzyskać prosząc o okazanie badania technicznego.

Organizator wycieczki podpisując umowę  powinien zwrócić uwagę aby znalazły się w niej szczegółowo opisane prawa i obowiązki obu stron oraz wymagania dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdu.

Jeżeli nauczyciel lub rodzic na miejscu zbiórki ma podejrzenia dotyczące niesprawności autokaru lub zachowania kierowcy wskazującego np., że może on znajdować się pod wpływem alkoholu, powinien nie zgadzać się na wyjazd.

Należy wówczas zadzwonić na Policję, która zweryfikuje podejrzenia.

Z dokonanej kontroli kierowca otrzymuje dokument pn. protokół pokontrolny, który powinien okazać organizatorowi.

Potrzebę sprawdzenia autokaru organizatorzy wyjazdu mogą również zgłosić z wyprzedzeniem Policji.

W umowie wynajmu autokaru można zawrzeć klauzulę, aby autokar przed wyjazdem był poddany badaniom technicznym na stacji kontroli pojazdów, na koszt organizatora wycieczki.

Jeżeli przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę pojazdu i kierowcy to znak, że może obawiać się ujawnienia

Środki ostrożności związane ze stanem technicznym autokaru muszą być zachowane, niezależnie od długości trasy.

 

W podróży

Autobus przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, powinien być oznakowany – umieszcza się z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.

Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci.

Kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów. Zabrania mu się także oddalania od pojazdu gdy silnik jest włączony.

Postoje autobusu należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach.

Dzieci należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofania.

Pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni, ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu.

Opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przeważonych dzieci.

W sytuacji, gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy itp.) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę.

Każdy autokar powinien być wyposażony w apteczkę.

 

Zasady bezpieczeństwa w autokarze

Zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów).

Jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa zarówno kierowca, jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć pasy zapięte.

W trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne rozpraszają uwagę kierującego.

Przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże powinny być umieszczone na półkach lub w bagażniku).

Miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych.