Komunikaty

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ!

Serdecznie zpraszamy na debatę ewaluacyjną dotyczącą bezpieczeństwa seniorów

Szanowni Seniorzy,

Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w  debacie społecznej. Celem spotkania jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych
z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tematem debaty ewaluacyjnej będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m.in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz omówienie zgłoszonych poprzednio wniosków. Jesteśmy przekonani, że spotkanie z Państwem pozwoli nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

DATA I MIEJSCE DEBATY

26.06.2018 r. godz. 11.00

Sala nr 1 w Urzędzie Miejskim w Mrągowie

ul. Królewiecka 60 A

11-700 Mrągowo