Dane teleadresowe KPP w Mrągowie - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. (89)  741 92 00
fax (89)  741 92 05
e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

Godziny służby i pracy: 

7:30 - 15:30 

Wojewódzka Informacja Policyjna

całodobowa linia telefoniczna

tel. (89) 522 44 44

Celem funkcjonowania Wojewódzkiej Informacji Policyjnej jest uspołecznienie działań Policji poprzez doskonalenie jakości obsługi interesantów udzielanie osobom zainteresowanym informacji o trybie załatwiania sprawy z jaką się zwracają lub zgłaszają do Policji oraz zbieranie informacji będących w zainteresowaniu Policji.

POLICYJNY  ANONIMOWY TELEFON  ZAUFANIA

(89) 741 28 61