Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Kierownictwo

Komendant Powiatowy  Policji
 w mrągowie

insp. Andrzej Parniewicz

tel. 47 73 282 11

fax 47 73 282 14

e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji
 w Mrągowie

mł. insp. Robert Wierciszewski

tel. 47 73 282 11

fax 47 73 282 1 4

e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 13.00 - 16.00.

 Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu 47 73 282 11.

Powrót na górę strony