Przemoc w rodzinie - informator - Policja radzi - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Policja radzi

Przemoc w rodzinie - informator

INFORMATOR DLA SZUKAJĄCYCH POMOCY 
 

Urząd Miejski w  Mrągowie:

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

przy ul. Królewieckiej 60 A w Mrągowie (budynek Urzędu Miejskiego w Mrągowie - I piętro, pokój Nr 16 A), nr telefonu 89-741 – 9046 wewn. 309

Dyżur prawnika - dr Stanisław Bułajewski,
czwartek, godz. 13.30 – 16.00

Dyżur wstępnego motywowania do leczenia odwykowego - Irena Krajewska

wtorek, godz. 16.00 – 19.00

Dyżur informacyjno-konsultacyjny w zakresie problematyki narkomanii

mgr Bożena Łapka , wtorek, 16.00 – 17.00

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy :

mgr Bożena Niedźwiedzka, poniedziałek, godz. 16.00- 19.00

Dyżur Sekretarza Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mgr Bożena Łapka, wtorek, godz. 11.00- 13.00 – od 3 stycznia 2017 r.

Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
(kontakt przez MOPS) mgr Barbara Kiśluk
poniedziałek,
godz. 13.00- 15.00 i środa, godz. 13.00 – 16.00

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Poradni Leczenia Uzależnień, przy ul. Królewieckiej 58, tel. 741- 0268 / wejście od szczytu budynku /.

mgr Mirosław Bień:

Zajęcia terapeutyczne dla osób wtorek, godz. 17.00 – 20.00

uzależnionych od alkoholu

Terapia radzenia sobie ze złością czwartek, godz. 17.00 – 20.00

Telefon Zaufania od 1.04. do 30.12.2017 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”

Nr telefonu 89-741-2020

Soboty i niedziele, godz. 17.00 – 19.00

   
GOPS Mrągowo:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

tel. (89) 741 33 07

 

W siedzibie GOPS można bezpłatnie skorzystać z pomocy:

Dyżur psychologa, psychoterapeuty -  Elżbieta Pniewska

czwartek, godz. 11.00 – 14.00

piątek,  godz. 10.00 – 12.00

 

Dyżur prawnika – dr Stanisław Bułajewski

czwartek, godz. 8.00 – 11.00

 

Dyżur Koordynatora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Halina Całka

wtorek, godz. 13.00 – 17.00

środa, godz. 14.00 – 18.00

(w ostatnią środę każdego miesiąca w Urzędzie Gminy – pokój nr 11)

 

Grupa wsparcia „Żyj własnym życiem” – Ewa Piaskowska 

tel. (89) 741 33 07

wtorek, godz. 15.30

 


Urząd Miasta i Gminy Mikołajki:


Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

tel.  (87) 421 90 64

 

Pomoc prawna – Agnieszka Sabotowska,

wtorek – 15.00 – 18.00

 

GOPS Piecki:
 

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

ul. Zwycięstwa 35

11-710 Piecki

tel. (89) 742 22 78,

wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 613 26 03
 

Konsultacje dla osób uzależnionych – mgr Mirosław Bień,

poniedziałek, godz. 10.00 – 15.00Konsultacje dla osób współuzależnionych – mgr Mirosław Bień,

każdy ostatni piątek miesiąca, godz. 17.00Poradnictwo dla współuzależnionych i ofiar przemocy – mgr Bożena Niedźwiedzka,

wtorek, godz. 11.00 - 15.00Poradnictwo psychologiczne – mgr Halina Sierpińska,

wtorek, godz. 12.00 – 14.00 – Gimnazjum w Pieckach

wtorek, godz. 14.00 – 17.00 – GOPS PieckiPorady prawne – dr Stanisław Bułajewski,

środa, godz. 10.30 – 13.00Spotkania grupy AA „Nadzieja”,

czwartek, godz. 18.00

 

Stowarzyszenie „Synapsa”

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” - zajmuje się m.in. udzielaniem szeroko pojętej pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową.

os. Mazurskie 37

11-700 Mrągowo

tel. 692 894 540, 783 511 255

opopp-olsztyn@wp.pl

alicjanowicka@op.pl

Bezpłatny TELEFON ZAUFANIA od 01.04.2016 r. - 30.12.2016 r.  w  soboty i niedziele godz. 17.00 – 19.00 –  (89) 741 20 20
 

 


Stowarzyszenie „Remedium”

http://www.remedium-mragowo.pl/

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”

ul. Kościelna 2

11-700  Mrągowo

tel. (89) 741 22 12 lub 531 278 297.
Grupy AA:
 

Grupa AA „Arka” - parafia Bł. H. Koźmińskiego ul. Olsztyńska 16, 11-700 Mrągowo tel. (89) 741 30 20

Grupa AA „Nadzieja” - przy GOPS w Pieckach ul. 1-go Maja 6, 11-710 Piecki tel. (89) 742 22 77

Grupa Al-Anon „Poziomka” - grupa dla kobiet – parafia M.B.Saletyńskiej ul. Słoneczna 1B 11-700 Mrągowo tel. (89) 741 40 41

Grupa AA „Iskra” - parafia św. Wojciecha ul. Królewiecka 32 11-700 Mrągowo tel. (89) 741 21 66

Grupa AA „Marina” - grupa dla kobiet - parafia św. Wojciecha ul. Królewiecka 32 11-700 Mrągowo tel. (89) 741 21 66

 

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "Sapere Aude"

Szczytno ul. Ogrodowa 18 i Olsztyn ul. Jagielońska 47

od poniedziałek do czwartku w godz. 08:00 - 15:00

w piątek w godz. 13:00 - 20:00

w sobotę w godz. 08:00 - 12:00

Ponadto każdego dnia (za wyjątkiem niedziel) pełniony jest dyżur telefoniczny do godz. 20:00: Szczytno - nr tel. 516 360 654 , Olsztyn - nr tel. 516 360 757

Pomoc prawna, psychologiczna, psychiatryczna, materialna oraz inne formy wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom najbliższym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości i jest nieodpłatna dla beneficjentów.

Przydatne telefony:


„Niebieska Linia” - 0 801 12 00 02

„Pomarańczowa Linia” - 0 081 14 00 68

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku – (87) 428 40 30

Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach (koło Ełku) – (87) 619 93 26

Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego, Oddział odwykowy (89) 678 53 10

Szpital w Węgorzewie – oddział detoksykacyjny – (87) 427 27 66 w. 415

 

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy MOPS w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel. (55) 255 00 01

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Olecku ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko, tel. (87) 520 34 37

3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn, tel. (89) 527 57 11


Podmiot realizujący program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc:


1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 743 33 60

Baza placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu mrągowskiego