Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem - Policja radzi - Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

Policja radzi

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Zachęcamy osoby pokrzywdzonym przestępstwem, w tym, także ofiary przemocy w rodzinie do Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Mrągowie , ponieważ świadczona pomoc ma nie tylko wymiar prawny i psychologiczny, ale również realny, finansowy i jest kompleksowa. Co ważne tylko dzięki skutecznej pomocy interdyscyplinarnej osoby pokrzywdzone są w stanie uporać się z doznaną krzywdą.

 

Adresy Ośrodków województwo warmińsko – mazurskie

 

 1. Siedziba główna – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskiem Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej - ul. Związku Jaszczurczego 17/101; 82-300 Elbląg;tel. (55) 642-44-25; 662-171-076; e-mail:esas_1@wp.pl

 2. Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Olsztynie – ul. Dąbrowszczaków 39 VII piętro(naprzeciw windy) 10-540 Olsztyn; tel. 692-894-540; email: opopp-olsztyn@wp.pl

 3. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Mrągowie – ul. Osiedle Mazurskie 37/2; 11-700 Mrągowo; tel. (89) 741-20-20; email: opopp-olsztyn@wp.pl

 4. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej "Sapere Aude"

Szczytno ul. Ogrodowa 18

Olsztyn ul. Jagielońska 47

od poniedziałku do czwartku w godz. 08:00 - 15:00

w piątek w godz. 13:00 - 20:00

w sobotę w godz. 08:00 - 12:00

Ponadto każdego dnia (za wyjątkiem niedziel) pełniony jest dyżur telefoniczny do godz. 20:00: Szczytno - nr tel. 516 360 654 , Olsztyn - nr tel. 516 360 757

Pomoc prawna, psychologiczna, psychiatryczna, materialna oraz inne formy wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom najbliższym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości i jest nieodpłatna dla beneficjentów.

Zadanie realizowane jest od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, oferują pomoc w zakresie:

 

 1. pomocy prawnej,

 2. pomoc tłumacza migowego
 3. pomocy psychologicznej,

 4. doradztwa pierwszego kontaktu

 5. finansowanie szkoleń i kursów

 6. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

 7. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

 8.  finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z przestępstwem,

 9. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych

 10. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych współfinansowane są ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.