Otwarte Jednostki Policji

OTWARTE JEDNOSTKI POLICJI
 
Projekt warmińsko-mazurskich policjantów „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”. Jest nowatorski pod względem treści i formy realizacji.
 
Celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania, kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich, przybliżenie roli i pracy Policji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku służby.
 
 W dzisiejszych czasach zagrożenia, związane z naruszeniami prawa, jak i nieszczęśliwe wypadki nie omijają nawet najmłodszych mieszkańców regionu. Od wielu lat policjanci prowadzą działania edukacyjne, które teoretycznie i praktycznie uczą dzieci i młodzież  umiejętności  pozwalających uniknąć takich sytuacji. Funkcjonariusze ciągle poszukują nowych sposobów przekazywania wiedzy tak, aby spotkania z nimi nie były nudne, a informacje na temat bezpieczeństwa zapadały na zawsze w pamięć dzieci.
 
Obowiązkiem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego wszystkim mieszkańcom rejonu oraz ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń. Dzieci i młodzież także łamią prawo popełniając czyny karalne. Konieczne jest więc przekazywanie młodym ludziom wiedzy na temat przepisów prawa i odpowiedzialności nieletnich za dokonane czyny. Już to może wpłynąć na ograniczenie przestępczości wśród młodych ludzi, ponieważ część nieletnich w konflikt z prawem wchodzi z uwagi  na niefrasobliwość, bądź nieświadomość prawną.
 
Policja jest formacją, której specyfika pracy interesuje wielu ludzi. Źródła codziennych informacji często pokazują tę służbę w kontekście represji i kary. Codzienna praca policjantów jest skupiona nie tylko wokół spraw kryminalnych i przestępców. To dzielnicowi, którzy rozwiązują kłopoty mieszkańców, funkcjonariusze czuwający nad bezpieczeństwem na wodzie, na drogach, specjaliści pracujący z trudną młodzieżą, przewodnicy psów pomagający odnaleźć zaginionych. Spektrum spraw, z którymi stykają się na co dzień policjanci jest ogromne. Dlatego jednym z celów projektu „Otwarte Jednostki Policji” jest przybliżenie młodym ludziom służby policjantów różnych pionów, także pokazanie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego i podczas codziennej służby, jak i podczas działań. Najważniejsze jednak, by młodzi mieszkańcy Warmii i Mazur wiedzieli, jaką rolę Policja spełnia w społeczeństwie.
 
Dlatego, jak podkreślają policjanci, im wcześniej rozpoczyna się edukację, tym lepiej i zapraszają w swoje progi uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Projekt zakłada, że spotkania składać się będą z trzech bloków tematycznych:
1) Przedstawienie roli i zadań Policji,
2) Prezentowanie wyposażenia Policji, np. środków transportu, wyposażenia osobistego policjanta, pomieszczeń służbowych itd.
3) Omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa.
 

 

https://mragowo.policja.gov.pl/o11/aktualnosci/105783,Uczniowe-zapoznali-sie-z-praca-policjantow.html?search=41880

https://mragowo.policja.gov.pl/o11/aktualnosci/102611,Odwiedziny-przedszkolakow-w-ramach-Otwartych-Jednostek-Policji.html?search=41880

https://mragowo.policja.gov.pl/o11/aktualnosci/98687,Przedszkolaki-odwiedzily-mragowska-komende.html?search=41880

 
Powrót na górę strony