Uroczyste obchody Święta Policji 2020 r.

Meldunek o gotowości do uroczystości, złożony nadinsp. Tomaszowi Klimkowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie przez dowódcę uroczystości rozpoczął uroczyste obchody Święta Policji w Mrągowie. W tym roku są one wyjątkowe, ponieważ powiązane z jubileuszem 95. rocznicy powołania Policji Kobiecej.

Z powodu panującej pandemii skromniejszy niż zwykle uroczysty apel zgromadził tylko kilku gości. Wśród zaproszonych znaleźli się tylko miejscowi samorządowcy: Starosta Mrągowski pani Barbara Kuźmicka-Rogala, Burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski i Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz.

Coroczna uroczystość z okazji Święta Policji jest doskonałą okazją do nagrodzenia i awansowania najbardziej wyróżniających się pracowników oraz funkcjonariuszy Policji, a także do podziękowania za ich służbę i zaangażowanie.

Podczas uroczystości, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę” odznaczono dwóch funkcjonariuszy, którzy od niedawna są w stanie spoczynku.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego asp. szt. Michał Wróblewski, Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Mikołajkach otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”.

W Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie i jednostkach podległych, czyli Posterunku Policji w Pieckach i Komisariacie Policji w Mikołajkach na co dzień służbę pełni ponad 100 funkcjonariuszy.  Pracę policjantów wspomaga 23 pracowników cywilnych. Święto Policji to także awanse na wyższe stopnie policyjne, dlatego za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych awansowanych zostało 26 funkcjonariuszy.

W korpusie oficerów młodszych policji:

na stopień komisarza awansował Andrzej Jaźwiński p.o. Zastępcy Komendata Powiatowego Policji w Mrągowie,

w korpusie aspirantów:

dwóch funkcjonariuszy awansowało na stopień starszego aspiranta,

3. na stopień aspiranta,

7. na młodszego aspiranta,

w korpusie podoficerów policji:

2. na stopień sierżanta sztabowego policji,

4. na starszego sierżanta policji,

6. na stopień sierżanta, 

w korpusie szeregowych policji

1.  na stopień starszego posterunkowego.

Gospodarz tegorocznych obchodów Święta Policji  mł. insp. Robert Wierciszewski  podkreślił rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, podziękował podwładnym za pełną zaangażowania służbę, a także z okazji przypadającego jubileuszu 95. rocznicy utworzenia Policji Kobiecej podkreślił rolę kobiet w formacji policyjnej. Komendant przypomniał także o tym, że w tym roku świętujemy 30 rocznicę uchwalenia Ustawy o Policji oraz trzydziestolecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.  W przemówieniu nie zabrakło także podziękowań dla przedstawicieli władz samorządowych za nieustającą pomoc i wspieranie policyjnych działań. Dzięki współpracy, zrozumieniu i wspólnym wysiłkom zapewniamy bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu mrągowskiego.

Nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował mrągowskim  policjantom za  zaangażowanie i ofiarność w  wykonywaniu codziennych obowiązków oraz poświęcenie służbie i pracy w czasie epidemii.

Podczas uroczystości głos zabrali również przedstawiciele miejscowych władz samorządowych. Przedstawiciele lokalnych samorządów przekazali podziękowania i życzenia funkcjonariuszom.

 • na parkingu za komendą pododdział policjantów i poczet sztandarowy
  Uroczystość Święta Policji
 • z budynku komendy wychodzi komendant wojewódzki policji w olsztynie a za nim komendant powiatowy policji w mrągowie
  Uroczystość Święta Policji
 • na parkingu za budynkiem policji dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi wojewódzkiemu
  Uroczystość Święta Policji
 • komendant wojewódzki robi przegląd pododziału
  Uroczystość Święta Policji
 • na parkingu za budynkiem policji, w odstępach stoją zaproszeni goście i kierownictwo policji
  Uroczystość Święta Policji
 • przy mównicy komendant powiatowy przemawia
  Uroczystość Święta Policji
 • komendant wojewódzki wręcza dwóm emerytowanym policjantom medale
  Uroczystość Święta Policji
 • komendant wojewódzki wręcza odznakę wyróżnionemu policjantowi
  Uroczystość Święta Policji
 • komendant wojewódzki wręcza akt mianowania policjantowi
  Uroczystość Święta Policji
 • komendant wojewódzki wręcza akty mianowania policjantom stojącym w pododziale
  Uroczystość Święta Policji
 • komendant wojewódzki wręcza akty mianowania policjantom stojącym w pododdziale
  Uroczystość Święta Policji
 • komendant wojewódzki przemawia przy mównicy
  Uroczystość Święta Policji
 • Uroczystość Święta Policji
Powrót na górę strony