Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie

ul. Wolności 2
11-700 Mrągowo
tel. 47 73 282 00
fax 47 73 282 05
e-mail: komendant@mragowo.ol.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Policji w Mragowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Adres: /KPP_Mragowo/skrytkaESP


Komisariat Policji w Mikołajkach

ul.  Kajki 16
11-730 Mikołajki
tel. 47 73 283 11
fax 47 73 283 05

e-mail: komisariat.mikolajki@mragowo.ol.policja.gov.pl


Posterunek Policji w Pieckach

ul.  Zwycięstwa 4
11-710 Piecki
tel. 47 73 283 31
e-mail: posterunek.piecki@mragowo.ol.policja.gov.pl


 

Wojewódzka Informacja Policyjna

całodobowa linia telefoniczna

tel. 47 73 144 44

Celem funkcjonowania Wojewódzkiej Informacji Policyjnej jest uspołecznienie działań Policji poprzez doskonalenie jakości obsługi interesantów udzielanie osobom zainteresowanym informacji o trybie załatwiania sprawy z jaką się zwracają lub zgłaszają do Policji oraz zbieranie informacji będących w zainteresowaniu Policji.

Powrót na górę strony