Kierownictwo

insp. Andrzej Parniewicz

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W MRĄGOWIE

Służbę w Policji pełni od 1996 roku.

W 2001r uzyskał tytuł magistra na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Ergonomii i Bezpieczeństwa Pracy. W 2007r. ukończył studium podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie Prawno-Społecznych Aspektów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Pomocnik Zastępcy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie
 • Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie
 • od 04.09.2020r.- Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
 • Krzyż Niepodległości kl.II
 • Medal XXV-lecia NSZZP
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów
 • Złoty Medal Zasługi Policyjnego Klubu Sportowego Mazury

Nadkom. Andrzej Andraczek

p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MRĄGOWIE

 

 

Powrót na górę strony