Struktura organizacyjna

1. Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji,

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.2. Komórki służby kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny;

 - Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Korupcją i Przestępczością w Ruchu Komunikacyjnym

 - Zespół Dochodzeniowo-Śledczy i Techniki Kryminalistycznej

 - Zespół Operacyjno- Rozpoznawczy

- Jednoosobowe Stanowisko ds.Statystyki Przestępczości i Magazynu Dowodów Rzeczowych3. Komórka służby prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego.

- Zespół ds. Wykroczeń

- Referat Patrolowo-Interwencyjny

- Zespół Dyżurnych

- Ogniwo Ruchu Drogowego

- Rewir Dzielnicowych

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Nieletnich i Patologii

 

4. Komórki służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym

a) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

b) Jednoosobowe Stanowisko ds. Skarg i Wniosków

c) Zespół ds. Prezydialnych

d) Zespół  ds. Administracyjno- Gospodarczych

e) Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia

f)  Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

g)  Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                                 

      

5. Komisariat Policji w Mikołajkach

- Zespół Kryminalny

- Zespół Dzielnicowych

- Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne


6. Posterunek Policji w Pieckach

- Zespół ds. Prewencji
 

Powrót na górę strony