Zakres działalności jednostki

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie i Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mrągowskiego.

Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie mieści się na ul. Wolności 2 w Mrągowie.

W Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

Film Zakres działania- język migowy

Pobierz plik Zakres działania- język migowy (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony